Türkçe

BİF Students
Belçika Islam Federasyonu
Üniversiteliler Baskanlıgı

Önsöz

Avrupa, artık eski Avrupa degildir. Hem nüfus yapısı hem de dini ve kültürel çesitliligi ile geçmisinden çok farklı bir cografya halini almıstır. Müslüman nüfus olgusu, Avrupa’nın gelecegi açısından tartısılmaz bir gerçektir artık. Iste bu baglamda Avrupanın gelecegi, barındırdıgı milyonlarca müslümanın da gelecegidir. Bu olgu, aynı zamanda Islam dünyasının da istikbaline tesir edecektir. Müslümanların sahip oldugu Islam Medeniyeti ile yeniden bulusmak durumunda
olan Avrupa ve Islam Dünyası arasındaki iliskiler; çatısma yerine dayanısma, isbirligi
ve yardımlasma üzerine kurularak daha da perçinlesecektir. Kurulacak olan bu iliskilerde kurucu yada yönlendirici birer fert olmak durumundayız. Belçika Islam Federasyonu Belçika’da tahsil yapan
üniversitelilerden beklentisi; kendi içimizden cıkaracagımız ilim ve fikir adamlarıyla bu topluma zenginlik katacagımız inancını ve gayretini hiçbir zaman yitirmememizdir.
Kendinizi önemsemeniz dilegiyle…

Abdil Kara
BİF Üniversiteliler Baskanı

BİF Gençlik Teskilatı

Belçika toplumunda, islami ve kültürel kimligin bilincinde gençlerin yetismesi ve bulundukları topluma artı bir deger olarak kazandırılması, BİF Gençlik Teskilatı çalısmalarının özünü olusturmaktadır. Gençlik Teskilatı, Orta Ögretim yasından itibaren, üniversite sonu yaslarına kadar uzanan hedef kitlesine, Belçika çapındaki 30 teskilatlariyla, öncelikle egitim faaliyetleri, kültürel programlar ve sportif aktiviteleriyle 25 yılı askındır ‘insanlara faydalı nesiller’ yetistirme gayesindedir.

Üniversiteliler Baskanlıgı

BİF Üniversiteliler Baskanlıgı olarak Belçika’daki varlıgımızla yasadıgımız toplumlarda öngörülen çogulculuk ve çok kültürlülüge kendi tarihi gelenegimizle irtibat kurmak suretiyle fiili bir katkıda buluniyoruz. Faaliyetlerimiz, gençlerimizi güzel ahlaklı yetis tirmenin yanında, okul hayatlarında da basarılı olmalarını saglayıp, öz güveni yüksek ve içinde yasadıgı topluma zenginlik kata bilen bireylerin ortaya çıkmasını saglamaktadır. Üniversiteliler Baskanlıgı’nın Belçika genelinde degisik bölgelerde yapılan çalısmaları üç ana kategoride toplanabilir; Egitim Faaliyetleri, Kül türel Faaliyetler ve Sosyal Faaliyetler. Bu faliyetlerin en önemlileri ise; Üniversiteliler Günü (Uniday), Sempozyum/Panel ve seminer, Özel Egitim Programı, Yatılı Egitim Seminerleri ve Bölge Üniversiteliler komisyon toplantısıdır. Periyodik olarak düzenlenen bu faaliyetlerle Belçika çapında Üniversitelilere yön ve hedef verilmektedir.

Özel Eğitim

Topluma yön vermek ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek ancak geleceğimize yatırım yapmakla mümkündür. Bizim kaynağımızsa iyi yetiştirebileceğimiz gençlerimizdir. Bu hem kendimize hem de toplumumuza olan borcumuzdur. Topluma yön verecek olan gencimiz ise kendi dinini, dilini, tarihini ve kültürünü iyi bilmek zorundadır. Bu nedenle özel eğitim projesiyle ilim-irfan kültürümüzü tanıyan, temsil yeteneği yüksek şahsiyetler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Tarihsel Gezi Faliyetleri

Geziler

Faaliyetlerimiz

Üniversiteliler Günü

Herhangi bir alanda varlık iddiasında bulunmak pasifliği değil aktifliği gerektirir. Üniversiteliler birimi olarak biz Avrupa’da varız. Gelenekle geleceğe bakmayı bilerek kendimizi her zaman yenilemeliyiz. Ama bunu yaparken, geleceğe dünden değil, bugünden bakmalıyız aynı zamanda. Tarihi köklerimizi bir asabiyet alanı olarak değil, geleceğe olan borcumuzu ödemek için bir esin alanı olarak görmeliyiz. Geçmişi değerlendirme biçimimiz, ufkumuzun sınırlarını belirler. Geçmişle kuracağımız sağlıklı bir ilişki, geleceğin bizim ellerimizde en güzel bir biçimde şekillenmesi anlamına gelecektir.
UNIDAY, bu yolda buluşmayı ümit ettiğimiz üniversitelilere yönelik belli periyotlarla düzenlediğimiz bir programdır.

Panel / Sempozyum / Seminer

Fikirler karşılaşmadan ne yeni fikirler üretmek ne de fikirlerin sahihliğinden söz edebilmek mümkündür. Üniversiteliler Başkanlığıolarak, fikrîve güncel konularda farklı görüşlerin tartışılıp analiz edildiği bu türden programlarla insanlarımızın fikir dünyasının derinleşmesine katkıda bulunuyoruz. Yeni ve farklı düşüncelere yer verebilme adına organize ettiğimiz programların bir kısmını Panel, Sempozyum ve seminer formatında gerçekleştiriyoruz.

Yatılı Eğitim Seminerleri

Yatılı Eğitim Seminerleri belli bir konuyu daha derinlemesine ele almak amacıyla düzenlediğimiz bir programdır. Hem Belçika´nın farklı bölgelerinden gelen üniversiteliler birbiriyle tanışıp kaynaşma imkanı bulmakta hem de konunun uzmanlarının sunumuyla bilgilerini tashih edip derinleştirebilmektedirler.

Komisyon Toplantıları

Bu toplantılar Belçikanin farklı bölgelermizin Üniversi teliler sorumlulariyla periyodik olarak
gerçek lestirdigimiz toplantılardır. Yıllık çalısma programının sekillenmesi ve faaliyetlerin
takip edildigi bu toplantılarda; gençlerimizin daha faydalı hizmet etmeleri için bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

İletişim