BIF KGT Üniversiteliler birimi dergi projesi çerçevesinde ‘Müslüman Yahudi ilişkilerini’ ele aldi.

BIF KGT (Belçika Islam Federasyonu Kadınlar Gençlik Teskilatı) Üniversiteliler birimi kısa bir süre önce yeni bir projeye daha imza atti. Birim dergi projesiyle dergi okumayı, verilen konu hakkında düşünmeyi ve grup olarak kişisel fikirleri sunup tartışmayı ele alıyor. Bu sayede komisyon üyelerinin hem kişisel gelişimi hem de bilgi yönünden zenginleşmeleri amaçlanıyor.

Başlangıç olarak Yahudi-Müslüman ilişkilerini konu alan Perspektif Dergisi’nin dosya bölümü işlendi.  Bunun nedeni öncelikle Israil-Filistin meselesi olmak üzere Avrupa’daki Yahudi-Müslüman ilişkisini en doğru şekilde kavrayabilme kapasitesini biz gençlerde geliştirmek.

Bu sayede Ortadoğu’yu anlama girişiminde bulunarak dünyadaki olaylar daha iyi yorumlanabiliyor. Ortadoğudaki yaşanan olaylara önem verilmezse, gelecekte insanlığın saadetini inşaa etme amacı da ne yazık ki sonuçsuz kalacaktır.

BIF KGT Üniversiteliler komisyonunun dosya bölümünde farklı makâlelerden çıkarmış olduğu ve tartıştığı konuları şöyle sıralayabiliriz.

  • Islam dünyasında antisemitizm var mıdır?
    Bir ideoloji olarak antisemitizm, Müslümanlar tarafından neden bazı durumlarda (geleneksel Islam düşüncesinde olduğu gibi) reddedilmekte, bazı durumlarda ise (günümüzde olduğu gibi) benimsenmektedir?
  • Müslüman ve Yahudilerin entellektüel ve kültürel gelişmesi. Bu konu Ibn Meymun örneği ile ele alınmıştır.
    Yahudi bir düşünür olan Ibn Meymun ve onun endülüs Islam Medeniyeti içerisinde edinebildiği fikrî hurriyet, bugünkü Müslüman ve Yahudi ilişkilerinde de yolumuzu aydı
  • Islamofobiyle antisemitizmi aynı kefeye koyabilir miyiz? Islamofobi antisemitizmin 21. yüzyıl versiyonu mu?
  • Israil-Filistin meselesini saf dışı bırakarak, Avrupa’daki Yahudi-Müslüman ilişkisini kuvvetlendirebilir miyiz? Bu konuda Müslümanların tepkisi ne yönde olur/olmalıdır?
  • Makalelerde antisemitizmin Müslümanlara aşılanmasından bahsediliyor, peki islamofobinin Yahudilere aşılanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu konular hakkında daha detaylı bilgiyi Perpesktif Dergisi’nin 233. sayısında bulabilirsiniz.

BIF KGT Üniversiteliler komisyonu dergi projesini yıl içerisinde devam ettirecektir.

Esra Celik